HM Industrial Solution s.r.o.
Služby pre priemysel a energetiku

Ponuka služieb

Produkty

All icons

Inžiniering v oblasti priemyslu a energetiky

HM Industrial Solution s.r.o. realizuje dodávky a inžinierske služby so zameraním na riešenie zákazníckych požiadaviek. Zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu a energetiky. Je partnerom pri riešeniach problémov v oblasti silnoprúdu, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov a záložných zdrojov a kabeláží. V týchto oblastiach uskutočňuje analýzy, projekčnú činnosť, inžinierske a poradenské aktivity, dodávky, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane opráv a údržby.

Spokojnosť našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou, preto v oblasti plánovania návrhov a realizácii projektov dbáme na najvyššiu kvalitu dodávaných produktov a poskytovaných služieb.

História spoločnosti


VDP HM Industrial Solution s.r.o. platné pre rok 2017

Licencie a certifikáty