Služby

Energetika

PohonyBudiace systemyProgramovaniePlcBaterie

HM Industrial Solution s.r.o. v oblasti výroby a distribúcie elektrickej energie ponúka komplexné riešenie v oblasti turbosústrojí, elektrických generátorov, MaR a riadenie parných kotlov, NN a VN rozvodní, batériové stanice, akumulátorovne.

Automatizácia technologických procesov

AnalyzaTurn key

HM Industrial Solution s.r.o. ponúka komplexné služby v automatizačnej oblasti, zahŕňajúce analýzu, návrh, implementáciu, realizáciu a inštaláciu u zákazníka. Veľký dôraz je kladený na výber technických prostriedkov automatizovaného riadenia. funkčnosť, výsledkom je vysoká spoľahlivosť a kvalita riešenia implementovaných riadiacich systémov zodpovedajúca požiadavkám a predstavám zákazníka.

Projektovanie

Projekcia

HM Industrial Solution s.r.o. pre návrhy a kreslenie, resp. projektovanie používa výhradne profesionálne CAD systémy sú to najmä: EPLAN, ELCAD, ECSCAD, AUTOCAD. V prípade požiadavky zákazníka vieme vyhotoviť dokumentáciu aj neštandardných formátoch.

Naša spoločnosť má osvedčenie projektovať a konštruovať elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia.

Outsourcing

Outsourcing

Outsourcing je jedna z poskytovaných služieb našou spoločnosťou. Znamená ponúknuť naše bohaté dlhoročné skúsenosti z riadenia projektov podnikom a firmám pracujúcich, resp. investujúcich v oblasti energetiky a priemyslu. Obsahovo balík outsourcingových služieb sa môže modulárne upravovať a dopĺňať v zmysle požiadaviek zákazníka: návrh projektu, podpora, konzultácie, odporúčania, kontrola správnosti návrhov, pravidelná kontrola realizácie projektu.

Spoločnosť ktorá si kupuje takúto službu nemusí vynakladať prostriedky na obstaranie investovať do vzdelávania, či udržania úrovne špecialistov, no pritom ich má k dispozícii podľa potreby. Ak rastú či klesajú požiadavky na technické, alebo personálne zdroje, nemusí spoločnosť okamžite hľadať dodatočné zdroje, prípadne riešiť problém, čo s prebytočnými kapacitami. Všetky povinnosti, ľudské zdroje a s nimi súvisiace agendy a ekonomické riziká, za toto všetko preberá zodpovednosť poskytovateľ outsourcingových služieb.

Výhody Outsourcingu

 • Sústredenie sa podniku na kľúčovú činnosť, na základe čoho môže lepšie reagovať na potreby zákazníkov
 • Väčšia flexibilita dodávateľa
 • Pravidelné a predvídateľné náklady
 • Úspora času a vyššia efektívnosť
 • Odstránenie nákladov na odborný rozvoj IT špecialistov
 • Prístup k novým technológiám bez vedľajších nákladov
 • Presun zodpovednosti za spravovanú oblasť na partnera
 • Zníženie mzdových a režijných nákladov o 20 — 40%

Analýzy, štúdie a konzultačné služby

AnalyzaTurn key

Pomocou konzultačných služieb spoločnosti HM Industrial Solution s.r.o. Vám pomôžeme znížiť náklady, zlepšiť kvalitu procesov a zvýšiť celkovú efektivitu Vášho biznisu.

 • Analýza súčasného stavu
 • Návrh riešenia
 • Ekonomické vyhodnotenie